Mailový kontakt  Mail-icon

Riaditeľ

Vedúca Výroby

Ekonómka

Ubytovanie/Fakturácia

Technik

Prevádzka ŠTATISTIKA

Prevádzka SPOJE

Prevádzka MADONA

Ing. Boháč Karol

Kálusová Elena

Ing. Ševčíková Anna

Ing. Kupcová Andrea

Boháč Radoslav

Leštinská Mária

Kupec Boris

Boszczykový Elena

bohac.karol(at)tradimex.sk

kalusova.elena(at)tradimex.sk

sevcikova.anna(at)tradimex.sk

kupcova.andrea(at)tradimex.sk

bohac.radoslav(at)tradimex.sk

statistika(at)tradimex.sk

spoje(at)tradimex.sk

madona(at)tradimex.sk