Rekonštrukcia  Hard_Hat

Príjímateľ:

Miesto realizácie :Opis projektu :


Odkaz na internetové stránky :


Výška príspevku :

Tradimex spol s.r.o

Motorest Madona
Zvolenská cesta 27
Banská Bystrica

Rozšírenie a skvalitnenie služieb cestovného ruchu v Moteli Madona.
Nadstavba podkrovia na jestvujúcej budove.
Rozšírenie a skvalitnenie ubytovacej kapacity
Zníženie energetickej náročnosti objektu
zvýšenie zamestnanosti.

www.sacr
www.economy.gov.sk

210.463,73 €