O Nás  Achivements

Firma TRADIMEX spol. s.r.o vznikla v roku 1991 v bývalom OSP Banská Bystrica.
Dnes je sídlom firmy :

Motel** MADONA
Zvolenská cesta 27
BanskáBystrica

Postupným rozvojom a špecializáciou na závodné stravovanie sme dosiahli stav, že dnes prevádzkujeme 4 vývarovne v Banskej Bystrici a 1 kuchyňu v Martine.
Zabezpečujeme aj dodávku stravy do 15 výdajní v okolí, kde zabezpečujeme výdaj vlastnými pracovníkmi, ale sú aj výdajne, kde si výdaj stravy zabezpečuje odberateľ.

Prevádzkujeme tiež reštauráciu, Motel a 6 bufetov rýchleho občerstvenia.

Pre účel rozvozu stravy máme 8 motorových vozidiel vrátane vodičov na rozvoz stravy.

V súčasnosti pripravujeme a expedujeme priemerne 2200-2800 hlavných jedál denne. Ponúkame aj večere ako druhé hlavné jedlo.
Ponuka pozostáva z 6-tich druhov jedlál, kde sa snažíme uplatňovať aj prvky racionálnej výživy.
Pre tento účel máme spracovaných už viac ako 550 vlastných kalkulácií.
Ponuka jedál sa neustále inovuje a spestruje aj podľa sezónnych vplyvov.

Celkovo naša firma zamestnáva 75 pracovníkov.

Každoročne vynakladáme značné prostriedky na obnovu technológie, rekonštrukcie priestorov, obnovu vozového parku v zmysle smerníc a zákonov pre stavebnú činnosť. Firma sa ďalej rozvíja, pribúdajú noví odberatelia, ktorých je v súčasnosti cca 130 – 140.

Účasťou vo výberových konaniach sme rozšírili našu pôsobnosť aj mimo regiónu Banská Bystrica.