História našej spoločnosti
30.09.1991

Vznik spoločnosti Tradimex s.r.o.

Spoločnosť zameraná na stravovaciu činnosť a zahraničnú obchodnú činnosť

1991

Prvá kuchyňa

"Pohronský stevebný podnik" (Medený hámor 13 - Banská Bystrica) varíme do roku 1994

24.3.1994

Stravovanie pre Nemocnicu F. D. Roosvelta

V roku 1994 sme získali prvú väčšiu zákazku stravovanie pre pacientov a zamestnancov nemocnice F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici. Pre nemocnicu sme zabezpečovali okrem normálnej stravy aj 16 druhov špeciálnych diet.

1994

Sťahovanie kuchyne

Presúvame sa do areálu bývalej "Stavoindustrie PSV" (Zvolenská cesta 8 - Banská Bystrica) varíme do roku 2001

1995

Letecké opravovne

Otvorenie novej kuchyňe + bufetu "Letecké opravovne Banská Bystrica a.s" do roku 1999

1996

Slovenské telekomunikácie a.s.

Dávame do prevádzky novú kuchyňu "Slovenské telekomunikácie a.s." (Wolkerova 32 - Banská Bystrica) kde varíme do dnes

1997

Kúpa budovy "Mototrans a.s"

Kupujeme budovu "Mototrans a.s" ako sídlo firmy a rekonštruujeme kuchyňu, dnes známu ako Motel MADONA kde varíme aj dnes

1998

Finančné riaditeľstvo SR

Zabezpečenie stravovania formou dovozu pre Finančné riaditeľstvo SR varíme do dnes

1998

Štatistický úrad SR

Otvorenie novej kuchyňe + bufetu "Štatistický úrad SR" (Trieda SNP 75 - Banská Bystrica) varíme tu do dnes :)

1998

Varíme aj pre Doka drevo s.r.o

Zabezpečenie stravovania formou dovozu Doka drevo s.r.o (Cesta k smrečine 11 - Banská Bystrica) varíme do dnes

2000

Roco slovakia s.r.o

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Roco slovakia s.r.o varíme dodnes

2001

Pedagogická fakulta UMB

Otvorenie novej kuchyňe "Pedagogická fakulta UMB" (Ružová ulica - Banská Bystrica) varíme do roku 2015

2002

SMREČINA a.s.

Zabezpečenie stravovania formou dovozu "SMREČINA a.s." (Cesta ku Smrečine 5 - Banská Bystrica) varíme do roku 2004

2002

Daňové riaditelstvo SR

Zabezpečenie stravovania formou dovozu "Daňové riaditelstvo SR" (Lazovná 63 - Banská Bystrica) varíme do dnes

2003

TESCO STORES SR, a.s.

Zabezpečenie stravovania formou dovozu "TESCO STORES SR, a.s." (Zvolenská cesta 8 - Banská Bystrica) varíme do dnes

2004

MOSR

Otvorenie novej kuchyne v Martine zabezpečenie stravovania profesionálnych vojakov "MOSR" formou dovozu varíme tu do dnes :)

2008

Raven a.s

Zabezpečenie stravovania formou dovozu "Raven a.s" (Slovenská Ľupča č. 549 - Banská Bystrica) varíme do dnes

2008

SL SLOVAKIA, a.s.

Zabezpečenie stravovania formou dovozu "SL SLOVAKIA, a.s." (Ľupčianska 110/57 - Slovenská Ľupča) varíme do dnes

2011

Euromotor plus, spol.s.r.o

Zabezpečenie stravovania formou dovozu "Euromotor plus, spol.s.r.o" (Čerešňová Ulica 8 - Banská Bystrica) varíme do roku 2015

2011

Rekonštrukcia motela Madona

Rekonštrukcia + nadstavba motela MADONA za pomoci fondov z EÚ

2017

Spustenie novej kuchyne

Vybudovanie novej modernej kuchyne na Kollárovej ulici 85 v Martine

2017

Med - Art S.r.o.

Zabezpečenie stravovania formou dovozu "Med - Art S.r.o. " (Alexandra Matušku 4490 - Banská Bystrica) varíme do dnes

Prítomnosť
TOP